ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ ಬಡಪ್ಳವರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತಗೌಡ ಎಮ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಪಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಗೋಕಾವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ರೆಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ) ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಗುಡ್ಡಿನ ಆ.ಶ್ರೇ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮಾ ತಂಬ್ರಳ್ಳಿಮಠ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಲಮಾಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬಿನಾ ಮಜ್ಜಗಿಯವರ ಆ.ಶ್ರೇ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಕುಮಾರ ಕೆ. ವಗ್ಗಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಹಿರೇಮಠ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಹಾದಿಮನಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಣ್ಣನ್ನವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಆರ್. ಕಂದಗಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮೂಗನೂರ ಆ.ಶ್ರೇ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ) ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಲ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕು. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳವಟಗಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಿತ
ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ವೆಂಕಣ್ಣವರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕನ್ನಡ
ಕು. ಶಿಲ್ಪಾ ಆರ್ ಹುಳ್ಳಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ ಗೌಡರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಜಿ. ಗುಜ್ಜೆರಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ ವನಕಿಯವರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ನಾಗರಾಳ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಜಿ. ಬಂಕಪೂರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಶಿಂಪರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಜನತಬಿ ಜಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ನಂದಾ ಉಪ್ಪಾರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಕು. ಅನುರಾಧಾ ಕರಕಣ್ಣವರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಕು. ಸೌಮ್ಯ ಎಮ್. ಎಸ್ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್