ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಡಿ. ಹೊಸಮನಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ (ಆಟೋ ಚಾಲಕ) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೋಗೇರಿ ಸಹ ಬೋಧಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಹೆಚ್ ಬೋಧಕರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್