ಪ್ರವೇಶ

Something0

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ..

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ:

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ರಾಜ್ಯದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸಿದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಸಹ ಆಯಾ .ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು:

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರವೇಶ ವಿಧಾನ:

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಅರ್ಹತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಮೀಸಲಾತಿನ್ವಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 50% ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 50% ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಹ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.