ಲೈಬ್ರರಿ

Something0

ಧ್ಯೇಯ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉದ್ದೇಶವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಲೈಬ್ರರಿ ಬಗ್ಗೆ:

 • ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಗ್ರಂಥಾಲಯ 2014 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
 • ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಓದುವ ಸ್ಥಳವು ಸುಮಾರು 30-40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

 • ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕ / ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ.
 • ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ..
 • ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ..
 • ಎರವಲು ಪಡೆದವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕದು..
 • ಕಳೆದುಹೋದ / ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಎರವಲು ಪಡೆದವರು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಇಡೀ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ..
 • ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
 • ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಕೂಡದು.
 • ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು / ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.