Something0

ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು 1969 ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ತತ್ವವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ತತ್ವ.

ಗುರಿ:

"Not me, Note You, But We". ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವನದ ಮೂಲತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಮಾನವರಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಲ್ಯಾಣವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 • ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು
 • ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 • ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 • ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 • ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 • ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
 • ಸಮುದಾಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು
 • ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು

ಎನ್ಎನ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ

 • ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಹಾದಿಮನಿ
 • ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ಯಾಂತ್ರಿಕ)

ನಮ್ಮ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೆಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು - ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2015-16:

 • 15/09/2015 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • 02/10/2015 ರಂದು ನಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೋಟದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2014-15:

 • 11/09/2014 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • 02/10/2015 ರಂದು "ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ" ದ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • 17/10/2015 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ "ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್" ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 • 24/03/2015 ರಂದು ನರಸಾಪೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • 25/03/2015 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಗದಗದಲ್ಲಿ "ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ" ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
 • 09/04/2015 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2013-14:

 • 14/10/2012 ರಂದು ರಕ್ತದಾನ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • 17/10/2012 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • 18/10/2012 ರಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
 • 17/01/2013 ರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ 150 ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು
 • 22/03/2013 ರಿಂದ 28/03/2013 ರವರೆಗೆ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ
 • 30/03/2013 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2013-14:

 • 05/09/2013 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • 21/09/2013 ರಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ
 • 02/10/2013 ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ
 • 14/02/2014 ರಂದು ರಕ್ತದಾನ ಕ್ಯಾಂಪ್
 • ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ 151 ನೇ ಹುಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಡಾಗ್ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ 15/02/2014 ರಂದು ತೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • 04/04/2014 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಡಿಕ್ಷನ್